Dijabetes, sada rasvetljen.

Nije uvek lako kontolisati dijabetes, voditi beleške o svim rezultatima merenja glukoze u krvi i razumeti kako različite aktivnosti utiču na njih. Zar ne bi bilo sjajno osloboditi se dela tereta kontrole dijabetesa pomoću sistema koji može da vam pomogne da razumete kako svakodnevne aktivnosti utiču na vrednosti šećera u krvi?
Sada je pravi trenutak. Aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES se povezuju bežičnim putem kako bi uradili upravo to.
Otkrijte više o dijabetesu.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na telefon 011 304 77 44 ili pošaljite e-poruku na office@medinic-b.com

 • Play the video

Preuzmite aplikaciju

Izjava o zaštiti privatnosti

Datum stupanja na snagu: Maj 2018.

Za kompaniju Ascensia je važna zaštita i sigurnost vaših ličnih podataka. Ova Izjava o zaštiti privatnosti vam govori kako prikupljamo, upotrebljavamo, delimo i štitimo vaše lične podatke, a zajedno sa Odredbama i uslovima korišćenja primenjuje se na korišćenje web stranice https://www.contourplusone.rs/ i http://www.medinic.co.rs/ascensia.

Našu web stranicu je razvila kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Ascensia), adresa Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Bazel, Švajcarska, koja i upravlja vašim ličnim podacima koje ova web stranica obrađuje.

Pročitajte ovu Izjavu o zaštiti privatnosti da biste razumeli kako Ascensia može obraditi vaše lične podatke dobijene putem naše web stranice.

INDEKS

1. Prikupljanje ličnih podataka

2. Informacije vezane za vaše zdravlje

3. Marketing

4. Deljenje vaših ličnih podataka

5. Skladištenje vaših ličnih podataka

6. Bezbedno čuvanje vaših ličnih podataka

7. Upotreba kolačića

8. Google Analytics

9. Onemogućavanje kolačića

10. Deca

11. Ostvarivanje vaših prava

12. Linkovi ka drugim web stranicama

13. Izmene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti

14. Kontaktirajte nas

 

1. Prikupljanje ličnih podataka

Kao uslov za upotrebu naše web stranice niste dužni da date nikakve lične podatke. Međutim, Ascensia će obrađivati vaše lične podatke na sledeće načine kada ih dostavite:

 • Komunikacija putem naše web stranice: U slučaju da popunite prijavu na internetu ili web obrazac, sa ciljem da nas kontaktirate postavljajući pitanje ili zahtev i u sličnim situacijama u kojima ste odlučili da nam date informacije, obradićemo informacije kako bismo odgovorili na vaš zahtev, uključujući slučajeve kada je potrebna korisnička podrška.
 • Naručivanje proizvoda ili usluga: Kako bismo obradili vaš zahtev, potrebno je da dobijemo vaše lične podatke kada od nas zatražite proizvod ili uslugu. Takođe, naši distributeri mogu podeliti sa nama lične podatke koje ste im dostavili prilikom kupovine proizvoda kompanije Ascensia ili koje ste dostavili kada ste ih kontaktirali nakon kupovine. 

Kada komunicirate sa nama putem naše web stranice ili zatražite proizvod ili uslugu, vrste informacija koje možemo prikupiti od vas uključuju: vaše ime, pol, datum rođenja, adresu, pojedinosti o kontaktu uključujući adresu e-pošte, jezik i pojedinosti o vašoj komunikaciji ili zahtevu.

 • Davanje garancije na proizvod: Prikupljamo informacije koje nam dostavljate kada registrujete garanciju (uključujući garantni list koji nam možete poslati putem e-pošte) za proizvod koji ste primili.
 • Informacije o vašem uređaju: Kada koristite našu web stranicu, automatski ćemo dobiti tehničke informacije, uključujući ime vašeg internet provajdera, web stranicu preko koje ste došli do naše web stranice, web stranice koje posećujete preko naše web stranice, vrstu uređaja koji koristite, jedinstveni identifikator uređaja (kao što je IMEI broj uređaja, MAC adresa bežičnog mrežnog interfejsa uređaja ili broj mobilnog telefona koji uređaj upotrebljava), informacije o mobilnoj mreži, operativni sistem i broj verzije softvera, IP adresu, vrstu pretraživača koji koristite, kod zemlje i jezika i postavke vremenske zone.  Ove informacije vas mogu identifikovati, ali ih ne upotrebljavamo u te svrhe.
 • Apliciranje za posao: Takođe prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke ako se prijavite za posao u kompaniji Ascensia ili u bilo kojoj od naših kompanija u Ascensia grupi. Do 12 meseci zadržavamo aplikacije neuspešnih kandidata.

2. Informacije vezane za vaše zdravlje

Podatke vezane za vaše zdravlje nam možete dostaviti kako bismo mogli da odgovorimo na vaš upit ili zahtev kada naručujete proizvod ili uslugu od nas, popunjavate prijavu na internetu ili web obrazac ili nam se obraćate upitom ili zahtevom, ili kako bismo mogli da vam obezbedimo korisničku podršku u skladu sa vašim potrebama. Ove informacije vezane za zdravlje mogu da uključuju: tip dijabetesa, terapiju, lečenje, pojedinosti o aparatu za merenje glukoze u krvi i drugim uređajima, učestalost merenja.

Za obradu informacija u vezi sa zdravljem tražićemo vašu izričitu saglasnost kao što je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, a koju možete povući u bilo kom trenutku obraćenjem na: privacy@ascensia.com.

Svrha obrade vaših ličnih podataka

Kako bismo mogli da zaključimo ugovor sklopljen između vas i nas i u cilju naših legitimnih poslovnih interesa, kao i u statističke svrhe, možemo obraditi vaše lične podatke kako bismo:

 • obradili bilo koji zahtev koji ste podneli u vezi sa proizvodima ili uslugama;
 • obradili upit ili bilo koji drugi zahtev koji ste podneli prilikom obraćanja putem naše web stranice, uključujući i korisničku podršku;
 • razvili, testirali i poboljšali našu web stranicu, uključujući ponudu novih funkcionalnosti i opcija;
 • bolje razumeli vašu interakciju sa našom web stranicom, uključujući njenu funkcionalnost i opcije, te kako bismo osigurali prikazivanje sadržaja na najefikasniji način; i
 • kako bi smo vam omogućili da učestvujete u interaktivnim opcijama naše web stranice, kada se odlučite za to. 

U svrhe našeg legitimnog poslovanja povezanog sa direktnim marketingom i, kada je to potrebno, na osnovu vašeg pristanka, možemo obraditi vaše lične podatke kako bismo: 

 • vas pozvali za učešće u anketama ili grupnim mišljenjima ili drugim promotivnim i marketinškim aktivnostima vezanim za naše proizvode i usluge, uključujući aktivnosti u saradnji sa odabranim trećim licima;
 • vam omogućili davanje predloga i preporuka vezano za proizvode i usluge koje vas interesuju, kao što je objašnjeno u odeljku „Marketing“ u nastavku; i
 • izmerili i razumeli efikasnosti oglašavanja koje možemo ponuditi i osigurali relevantno oglašavanje. 

Kako bismo ispunili lokalne zakonske i regulatorne zahteve, možemo obraditi vaše lične podatke:

 • po potrebi, ako treba da izdamo obaveštenje o bezbednosti ili korektivnu meru u vezi sa svim našim proizvodima ili uslugama, ili
 • da bismo prijavili događaje vladinim ili regulatornim organima koji su odgovorni za medicinske uređaje i/ili politiku telemedicine, uključujući i povraćaj i finansiranje medicinskih uređaja.

Zbog javnog interesovanja za oblast javnog zdravlja koje se odnosi na medicinske uređaje, kako bi se sprovela naučna istraživanja i/ili u naše legitimne poslovne svrhe, možemo da koristimo i otkrijemo istraživačima trećih strana statističke, zbirne, anonimne ili neidentifikovane/pseudonimne informacije (ovo su podaci kod kojih će Ascensia ukloniti lične identifikatore kao što su ime i adresa e-pošte) u svrhu:

 • određivanja i poboljšanja delotvornosti tehnika za kontrolu dijabetesa, terapija, tretmana i troškova;
 • istraživanja i vrednovanja načina osiguranja i upotrebe naših proizvoda i usluga; i
 • procene upotrebe, uticaja i iskustva s našim proizvodima i uslugama (uključujući demografske podatake korisnika, kao što je geografija). 

Na osnovu vaše saglasnosti može se desiti da obradimo informacije vezane za vaše zdravlje (kao što je gorenavedeno u odeljku „Informacije vezane za vaše zdravlje“ ) kako bismo mogli da odgovorimo na upit ili drugi zahtev koji podnesete kada nam se obratite preko našeg web sajta ili kako biste nam pomogli da razumemo vaše potrebe tako da možemo da vam pružimo pomoć, uključujući i upotrebu naše aplikacije Contour Diabetes. 

3. Marketing

Možemo vas kontaktirati kako bismo vas informisali o proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati ili koje su slične onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali.

Mi, kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG, distributer Ascensia proizvoda ili jedan od naših odabranih partnera vam se može obratiti u svakoj situaciji za koju ste dali pristanak.

Možete se odjaviti sa naših marketinških obaveštenja u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na adresu privacy@ascensia.com ili putem linka za otkazivanje pretplate iz bilo kog našeg obaveštenja.

Nastavićemo da vam se obraćamo u ne-marketinške svrhe kada bude bilo potrebno da izdamo obaveštenje o bezbednosti na terenu ili o korektivnoj meri ili kada bude bilo potrebno da vam pošaljemo određene informacije pod pravnom, regulatornom ili etičkom zahtevu.

4. Deljenje vaših ličnih podataka

Nikome ne iznajmljujemo niti delimo vaše lične podatke. Ascensia može da deli vaše podatke sa:

 • kompanijama Ascensia Diabetes Care US Inc. i Ascensia Diabetes Care Holdings AG, čije su pojedinosti navedene na našoj web stranici http://diabetes.ascensia.com/en/contact-us;   
 • našim odabranim partnerima u situacijama kada ste odabrali da učestvujete u anketama, grupnim mišljenjima ili drugim marketinškim inicijativama koje se tiču upotrebe naših proizvoda i usluga;
 • potencijalnim prodavcem ili kupcem u slučaju prodaje ili kupovine bilo kog Ascensia ogranka ili imovine kako bi kupac mogao da nastavi da vam pruža informacije i usluge;
 • vaše lične podatke takođe možemo proslediti licima/kompanijama za obradu podataka koje smo mi angažovali za pružanje usluga. U ovim situacijama, zaduženi za obradu podataka su dužni da čuvaju vaše lične podatke kao poverljive, te ih upotrebljavati samo prema našim uputstvima; i
 • našim distributerima, poslovnim partnerima, ili pružaocima usluga, uključujući marketinške svrhe ili kada ste se saglasili da podelite svoje lične podatke kroz različite opcije i funkcionalnosti koje su obezbeđene putem naše web stranice.

Takođe, vaše lične podatke možemo da obelodanimo, kada je to potrebno, kao odgovor na zahteve od strane ovlašćenih predstavnika vlasti ili kada je to neophodno po zakonu, uključujući i razloge nacionalne sigurnosti.  Kada nas zakon obvezuje, vaše lične podatke možemo da obelodanimo kada je potrebno da se sprovedu ili primene naši Uslovi i odredbe korišćenja, ova Izjava o zaštiti privatnosti ili drugi sporazumi, kako bismo istražili ili zaštitili prava, imovinu ili sigurnost kompanije Ascensia i članica naše grupe, naših proizvoda i usluga i naših kupaca, distributera, poslovnih partnera ili kako bismo sprečili ili preduzeli mere u vezi sa ilegalnim aktivnostima ili prevarama, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje po sigurnost svake osobe ili kao dokaz u parnici.  Vaši lični podaci mogu biti podložni stranim zakonima i dostupni stranim vladama, sudovima, telima za primenu zakona i regulatornim telima.

5. Skladištenje vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u državi članici EU. U izuzetnim slučajevima vaši lični podaci se mogu preneti na kompaniju Ascensia Diabetes Care US Inc. ili od strane jednog od naših pružaoca usluga u Sjedinjenim Američkim Državama. To uključuje osobe koje se, između ostalog, bave ispunjenjem vaše porudžbine, obradom upita ili zahteva koji ste napravili putem naše web stranice ili obraćanjem tehničkoj podršci. Sjedinjene Države mogu da imaju različite nivoe zaštite privatnosti od onih koji se primjenjuju u vašoj zemlji.

Ascensia čuva vaše podatke koliko god je to potrebno po zakonu, a gde ne postoji zakonska regulativa, čuvaćemo ih onoliko dugo koliko su nam potrebni kako bi ispunili namenu zbog koje su prvenstveno prikupljani, kao što je i opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Kako bismo utvrdili odgovarajući period za čuvanje ličnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od nanošenja štete usled neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja vaših ličnih podataka, ciljeve za koje obrađujemo vaše lične podatke i da li te ciljeve možemo postići drugim sredstvima i važećim zakonskim zahtevima.

6. Bezbedno čuvanje vaših ličnih podataka

Kako bi zaštitila poverljivost, integritet i dostupnost vaših ličnih podataka, kompanija Ascensia sprovodi odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite. Upotrebićemo stroge postupke i sigurnosne mere, uključujući kriptografske tehnike, i preduzeti sve potrebne korake kako bismo obezbedili obradu vaših ličnih podataka na siguran način i u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

Napominjemo da prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako će kompanija Ascensia učiniti sve kako bi zaštitila vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo sigurnost informacija koje se prenose putem naše web stranice, pa svaki prenos vršite na sopstveni rizik.

7. Upotreba kolačića

Koristimo kolačiće i slične tehnologije. To su male datoteke sa podacima koje se šalju na vaš pretraživač i čuvaju na hard disku računara kada posetite web stranicu. Server web sajta postavlja informacije koje sadrži kolačić i one se mogu upotrebiti kada korisnik poseti web stranicu. Kolačići su kreirani kako bi pamtili aktivnosti koje je korisnik interneta u prošlosti obavljao na web stranici, što može uključivati stavljanje proizvoda u korpu, prijavljivanje ili posećivanje linkova.

Vršimo stalna poboljšanja i promene u načinu upotrebe kolačića i sličnih tehnologija, stoga ćemo ovaj odeljak naše Izjave o zaštiti privatnosti ažurirati sa informacijama o kolačićima koje upotrebljavamo. 

Na našem web sajtu koristimo sledeće kolačiće:

 • Strogo neophodni kolačići: Potrebni su za rad naše web stranice. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji vam omogućavaju prijavu u sigurna područja naše web stranice, kretanje po web stranici i upotrebljavanje njenim opcijama.
 • Analitički kolačići/kolačići performansi: Omogućuju kompaniji Ascensia da prepozna i prebroji posetioce i da vidi kako se posetioci kreću po našoj web stranici kada je koriste. Ovo nam pomaže da poboljšamo način na koji funkcioniše naša web stranica, na primer, omogućavajući korisnicima da lako pronađu ono što traže.
 • Kolačići funkcionalnosti: Prepoznaju vas kada se vratite na našu web stranicu. Ovo nam omogućava da vam prilagodimo sadržaj, na primer kada je u pitanju izbor jezika ili regiona.
 • Kolačići za ciljanje: Ovi kolačići beleže vaš posete našoj web stranici, stranicama koje ste posetili i linkovima koje ste sledili. Ove informacije ćemo upotrebiti kako bi naša web stranica i oglašavanje koje je prikazano na istoj bili relevantniji za vaša interesovanja. Takođe se može desiti da podelimo ove informacije sa trećim licima u istu svrhu. 

Neki od njih su trajni kolačići koji se mogu upotrebiti ako se prijavite na ograničena područja naše web stranice kako bi zapamtili ko ste. Drugi su kolačići sesije koji se mogu upotrebiti za anonimnu identifikaciju poseta web stranici samo u tehničke svrhe. Kolačići sesije se čuvaju samo privremeno tokom pregledanja i brišu se nakon zatvaranja pretraživača.

Kolačiće i slične tehnologije upotrebljavamo u sledeće svrhe:

 • poboljšanje sigurnosti naše web stranice;
 • prepoznavanje vaše prijave na našu web stranicu i beleženje željenih postavki;
 • analiziranje načina na koji koristite našu web stranicu praćenjem konkretnih radnji na našoj web stranici, kao što su završetak kupovine i posete raznim stranicama u okviru naše web stranice;
 • prikupljanje anonimnih statističkih informacija o tome kako posetioci upotrebljavaju našu web stranicu kako bismo poboljšali njenu upotrebljivost i vrednost isporuke sadržaja;
 • omogućavanje deljenja stranica na društvenim mrežama kao što su Twitter, Facebook i LinkedIn;
 • utvrđivanje delotvornosti naših mrežnih kampanja u smislu prodaje i aktivnosti korisnika na našoj web stranici;
 • optimizacija našeg oglašavanja osiguravanjem isporuke oglasa na drugim web stranicama onima koji posećuju našu web stranicu;
 • procena uspeha našeg oglašavanja identifikujući događaje (kao što su registracije, odjavljivanja itd.) na našoj web stranici koji su direktni rezultat našeg oglašavanja; i
 • obezbeđivanje relevantnosti našeg oglašavanja na drugim web stranicama. 

Takođe upotrebljavamo kolačiće i slične tehnologije koje obezbeđuju druge kompanije kako bismo prikupili informacije o web prometu kao što su vreme, datum, IP adresa i pretraživač, kako bismo sačuvali vaše željene postavke i ostale informacije na vašem uređaju i uštedeli vam vreme prilikom sledećih poseta tako što nećete morati stalno da unosite iste informacije. Snimljene informacije vas ne mogu identifikovati kao pojedinca u većini slučajeva. Ovi podaci mogu dovesti do vaše identifikacije, ali ih ne upotrebljavamo u te svrhe.

8. Google Analytics

Upotrebljavamo kolačiće usluge Google Analytics kako bismo prikupili podatke i sastavili izveštaje o tome kako posetioci koriste našu web stranicu, a ove informacije nam pomažu da unapredimo našu web stranicu. Google Analytics uglavnom upotrebljava kolačiće prve strane koji se ne dele na različitim web stranicama koje posećujete. Informacije koje prikupljaju kolačići su uglavnom anonimne i obuhvataju broj posetilaca na web stranici, odakle posetioci potiču i koliko puta su posetili web stranicu. Google je objavio informacije u vezi sa privatnošću i zaštitom podataka.

Google Analytics će prikupiti vašu IP adresu, a to je jedinstveni kôd dodeljen svakom računaru i uređaju spojenom na Internet. IP adrese se obično dodeljuju po geografskim blokovima i omogućavaju web-operaterima da identifikuju zemlju, državu i grad u kojem se računar ili uređaj nalaze. Možemo prikupiti celu ili deo IP adrese kako bismo lakše identifikovali lokaciju posetioca naše web stranice. Google Analytics će takođe prikupiti i informacije o demografskim podacima i interesima, uključujući starost i pol, tamo gde su ti podaci dostupni u kolačiću.

Google Analytics upotrebljava i kolačiće trećih lica (poput DoubleClick kolačića) na web stranicama gde se upotrebljavaju Opcije oglašavanja u usluzi Google Analytics, kao što su Remarketing ili AdWords. Naša upotreba opcije Remarketing u usluzi Google Analytics omogućuje ciljano i relevantno oglašavanje koje vam se prikazuje prilikom pretraživanja na drugim mestima na internetu. Ova opcija može da funkcioniše i na različitim uređajima na kojima imate Google nalog i na kojima ste Google-u omogućili povezivanje arhive pretraživanja interneta preko vašeg naloga i korišćenje informacija sa vašeg naloga kako bi se personalizovalo oglašavanje koje vidite na čitavom internetu. Kada ste prijavljeni na svoj Google nalog, Google će upotrebiti vaše podatke zajedno sa podacima analitike koje se dobijaju od kolačića trećih lica na našoj web stranici kako bi oglašavanje bilo bolje na drugim web stranicama koje posećujete i na osnovama vaših prethodnih navika pretraživanja. Kako bi podržao ovu opciju, Google će prikupiti identifikatore korisnika koji su verifikovani preko Google-a.

Više informacija o ovim kolačićima za oglašavanje možete pronaći na adresi http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Možete isključiti ove opcije u podešavanjima oglašavanja na Google-u.

9. Onemogućavanje kolačića

Upotrebu kolačića možete odbiti izmenom podešavanja internet pretraživača (na primer, Internet Explorer, Chrome i Firefox). Imajte na umu da neki delovi naše web stranice neće funkcionisati ispravno ili biti dostupne ako ne dozvolite upotrebu kolačića.

Uopšteno, uputstva o tome kako onemogućiti ili izbrisati kolačiće dostupna su u delu „Pomoć“ internet pretraživača. Većina pretraživača je nameštena na automatsko prihvatanje ovih kolačića. Osim toga, možete deaktivirati opciju čuvanja kolačića ili prilagoditi svoj pretraživač kako bi vas obavestio pre nego što sačuva kolačiće na vašem računaru. Takođe možete upotrebiti programe samoregulacije koji su dostupni u vašoj oblasti kako biste upravljali načinom na koji se kompanije koje nisu Google oglašavaju, poput Your Online Choices (Vaši mrežni izbori) iz EU.

Međutim, imajte na umu da ako izbrišete kolačiće:

 • Više nećemo znati da ste isključili biheviorističko oglašavanje na internetu pa će se baneri oglašavača (treća lica) ponovno pojaviti kada posetite druge odabrane web stranice.
 • Nećemo više automatski prepoznati da ste prihvatili našu Izjavu o zaštiti privatnosti, tako da ćemo ponovo tražiti potvrdu za navedeno.

10. Deca

Putem naše web stranice nećemo prikupljati niti upotrebljavati lične podatke bilo koga za koga znamo da ima manje od 16 godina bez prethodne potvrdne, proverljive saglasnosti njegovog/njenog roditelja/staratelja. Roditelj/staratelj ima pravo da na zahtev pregleda informacije koje dostavi njihovo dete i/ili da zahteva brisanje tih informacija. Ako otkrijemo da nam je dete dostavilo lične podatke putem naše web stranice, preduzećemo razumne korake za brisanje tih podataka. Ako ste roditelj/staratelj koga nešto brine u vezi sa ličnim podacima vašeg deteta, a u vezi je sa našom web stranicom, obratite se kompaniji Ascensia na e-adresu privacy@ascensia.com ili poštom na Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska.

11. Ostvarivanje vaših prava

Stanovnici Evropskog ekonomskog prostora (EEP) ili Švajcarske: Imate pravo da:  zatražite (a) pristup svojim ličnim podacima koje posedujemo; (b) zatražite da ispravimo sve netačne podatke koje imamo o vama; (c) zatražite da obrišemo sve netačne podatke koje imamo o vama; (d) ograničite obradu ličnih podataka koje imamo o vama; (e) prigovorite zbog obrade ličnih podataka koje posedujemo o vama; i/ili (f) imate pravo na kopije svojih ličnih podataka u formatu koji je čitljiv na računaru ili na slanje svojih ličnih podataka drugoj kompaniji. Pre nego što vam dostavimo tražene informacije možemo od vas zatražiti dodatne informacije u svrhu potvrde vašeg identiteta i u sigurnosne svrhe. 

Kada od vas bude zatražena saglasnost za obradu ličnih podataka, takođe ćemo vam dati priliku i da povučete svoju saglasnost. Saglasnost možete da povučete tako što ćete nas kontaktirati putem dolenavedenih kontakt podataka. U svakom slučaju bićete upoznati sa načinom na koji da povučete saglasnost. Svako povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja se zasnivala na vašoj saglasnosti pre povlačenja iste. Imajte na umu i to da kada povučete saglasnost, prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke koji se odnose na povlačenje saglasnosti.

Kako biste ostvarili sva svoja prava u vezi sa ličnim podacima, obratite se kompaniji Ascensia putem e-pošte na privacy@ascensia.com ili poštom na adresu Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska. Sve zahteve ćemo obraditi u skladu sa svim lokalnim zakonima i našim pravilima i postupcima.

12. Linkovi ka drugim web stranicama

Naša web stranica može da sadrži linkove ka drugim web stranicama trećih lica koje nisu uređene ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Iako se trudimo da se povežemo samo sa web stranicama koje imaju visoke standarde privatnosti, ova Izjava o zaštiti privatnosti se više ne primenjuje nakon što napustite našu web stranicu.

Linkovi ka drugim web stranicama služe samo u informativne svrhe i ne predstavljaju odobrenje tih drugih web stranica. Ascensia i/ili njene povezane kompanije nisu odgovorne za sadržaj linkova ili web stranica trećih lica i ne zastupaju ih u pogledu njihovog sadržaja ili tačnosti informacija. Web stranice trećih lica upotrebljavate na sopstveni rizik.

13. Izmene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti

U budućnosti svaka izmena naše Izjave o zaštiti privatnosti će biti objavljena na ovoj stranici i, kada je to primereno, obavestićemo vas putem e-pošte. Često proveravajte Izjavu o zaštiti privatnosti za sva ažuriranja ili izmene u istoj.

14. Kontaktirajte nas

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti su dobrodošli i treba da budu upućeni Službeniku za zaštitu podataka na e-adresu privacy@ascensia.com ili na adresu Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska. Ako nam se obratite učinićemo sve kako bismo rešili sve što vas brine u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. 

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124