Dijabetes, sada rasvetljen.

Nije uvek lako kontolisati dijabetes, voditi beleške o svim rezultatima merenja glukoze u krvi i razumeti kako različite aktivnosti utiču na njih. Zar ne bi bilo sjajno osloboditi se dela tereta kontrole dijabetesa pomoću sistema koji može da vam pomogne da razumete kako svakodnevne aktivnosti utiču na vrednosti šećera u krvi?
Sada je pravi trenutak. Aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES se povezuju bežičnim putem kako bi uradili upravo to.
Otkrijte više o dijabetesu.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na telefon 011 304 77 44 ili pošaljite e-poruku na office@medinic-b.com


Preuzmite aplikaciju

Izjava o zaštiti privatnosti

Datum stupanja na snagu: [Jun 2017]

Za kompaniju Ascensia je važna zaštita i sigurnost vaših ličnih podataka. Ova Izjava o zaštiti privatnosti vam govori kako prikupljamo, upotrebljavamo, delimo i štitimo vaše lične podatke, a primenjuje se s Odredbama i uslovima upotrebe web stranice www.ascensia.com.

Našu web stranicu je razvila kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Ascensia), adresa Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Bazel, Švajcarska koja i upravlja stranicom. Ascensia je ispostava kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG iz Švajcarske.

Molimo pročitajte ovu Izjavu o zaštiti privatnosti kako biste razumeli kako Ascensia može obraditi vaše lične podatke dobijene putem naše web stranice, uključujući i sve informacije u vezi sa zdravljem za koje ćemo pre prikupljanja zatražiti vašu izričitu saglasnost.

Prikupljanje ličnih podataka

Kao uslov za upotrebu naše web stranice niste dužni dati nikakve lične podatke. Međutim, Ascensia će obrađivati vaše lične podatke kada ih dostavite na sledeće načine:

 • Komunikacija putem naše web stranice: Prikupljamo lične podatke kada ih dostavite komunicirajući putem naše web stranice. Ovo uključuje ispunjavanje prijave na internetu i/ili web obrasca, gde nas možete kontaktirati postavljajući pitanje ili sa zahtevom i u sličnim situacijama u kojima ste nam odlučili dati informacije, uključujući i slučajeve kada je potrebna korisnička podrške.
 • Naručivanje proizvoda ili usluga: Kako bismo obradili vaš zahtev, potrebno je da dobijemo vaše lične podatke kada od nas zatražite proizvod ili uslugu. Takođe naši distributeri mogu podeliti s nama lične podatke koje im dostavite kada kupujete proizvod kompanije Ascensia ili ih u suprotnom kontaktirate nakon kupovine.

Kada komunicirate s nama putem naše web stranice ili zatražite proizvod ili uslugu, vrste informacija koje možemo prikupiti od vas uključuju: vaše ime, pol, datum rođenja, adresu, pojedinosti o kontaktu uključujući vašu adresu e-pošte, jezik i pojedinosti o vašoj komunikaciji ili zahtevu.

 • Informacije o vašem uređaju: Kada koristite našu web stranicu, automatski ćemo dobiti tehničke informacije, uključujući ime vašeg internet provajdera, web stranicu koju ste koristili za povezivanje s našom web stranicom, web stranice koje posećujete preko naše web stranice, [vrstu uređaja koji upotrebljavate, jedinstveni identifikator uređaja (kao što je IMEI broj vašeg uređaja, MAC adresu bežičnog mrežnog uređaja) ili broj mobilnog telefona koji uređaj upotrebljava, informacije o mobilnoj mreži] vašeg operativnog sistema i broj softvera, IP adresu, vrstu pretraživača koji upotrebljavate, kod zemlje i jezika i postavke vremenske zone. Ove informacije mogu vas identifikovati, ali ih ne upotrebljavamo u te svrhe.
 • Apliciirate za posao: Takođe prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke ako se prijavite za posao u kompaniji Ascensia ili bilo kojoj od naših kompanija u Ascensia grupi. Do 12 meseci zadržavamo aplikacije neuspešnih kandidata.

Informacije vezane za vaše zdravlje

Podatke vezane za vaše zdravlje nam se mogu dostaviti kako bismo mogli odgovoriti na vaš upit ili zahtev kada naručujete proizvod ili uslugu od nas, ispunite prijavu na internetu ili web obrazac ili nam se obratite upitom ili zahtevom. Ove informacije vezane za zdravlje mogu uključivati: tip dijabetesa, terapiju, lečenje, pojedinosti o vašem aparatu za merenje glukoze u krvi i drugim uređajima, učestalost merenja i pojedinosti o vašem mobilnom uređaju ako upotrebljavate našu aplikaciju Contour Diabetes.

Za obradu vaših informacija u vezi sa zdravljem tražićemo vašu izričitu saglasnost kao što je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, a koje možete povući u bilo kojem trenutku obraćenjem na: privacy@ascensia.com.

Svrha obrade vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • obrada bilo kog zahteva koji podnosite u vezi sa proizvodima ili uslugama;
 • obrada upita ili bilo kog drugog zahteva koji podnesete kada nam se obratite putem naše web stranice, uključujući i korisničku podršku;
 • davanje predloga i preporuka proizvoda ili usluga koje vas mogu zanimati, kao što je opisano u odeljku "Marketing" u nastavku;
 • razvoja, testiranja i poboljšavanja naše web stranice, uključujući ponudu novih funkcionalnosti i opcija; 
 • boljeg razumevanja uspostavljanja interakcije s našom web stranicom, uključujući njenu funkcionalnost i opcije, te osiguravanje prikazivanja sadržaja na najefikasniji način;
 • obezbeđivanja učestvovanja u interaktivnim opcijama naše web stranice, kada se odlučite za to;
 • poziva za ušečće u anketama ili grupnim mišljenjima ili drugim promotivnim i marketinškim aktivnostima vezanim za naše proizvode i usluge, uključujući aktivnosti u saradnji sa odabranim trećim licima;
 • merenje i razumevanje efikasnosti oglašavanja koje možemo ponuditi i osiguravanje relevantnog oglašavanja; i
 • po potrebi, ako trebamo da objavimo obaveštenje o bezbednosti ili korektivnu meru u vezi sa svim našim proizvodima ili uslugama.

Možemo upotrebljavati i ustupiti trećim licima, grupne, anonimne ili de-identificirane / pseudonimizirane informacije u svrhe:

 • određivanja i poboljšanja delotvornosti tehnika za kontrolu dijabetesa, terapija, tretmana i troškova;
 • istraživanja i vrednovanja načina osiguranja i upotrebe naših proizvoda i usluga; i
 • procene upotrebe, uticaja i iskustva s našim proizvodima i uslugama (uključujući demografske podatake korisnika).

Marketing

Možemo vas kontaktirati kako bismo vas informisali o proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati ili koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali.

Sem ako niste odabrali da NE primate naša marketinška obaveštenja, mi, kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG, distributer Ascensia proizvoda ili jedan od naših odabranih partnera, obratićemo vam se u svakoj situaciji za koju ste dali pristanak.

Da ne bi primali naša marketinška obaveštenja otkažite pristanak, u bilo kom trenutku, obraćanjem na privacy@ascensia.com ili putem linka za otkazivanje u bilo kom našem obaveštenju.

Obraćamo vam se u ne-marketinške svrhe kada trebamo da objavimo obaveštenje o bezbednosti ili korektivnu meru ili kada treba da vam pošaljemo određene informacije prema pravnom, regulatornom ili etičkom zahtevu.

Deljenje vaših ličnih podataka

Ascensia može deliti vaše podatke sa:

 • kompanijama Ascensia Diabetes Care US Inc. i Ascensia Diabetes Care Holdings AG, čije pojedinosti su navedene na našoj web stranici - http://diabetes.ascensia.com/en/contact-us;   
 • našim odabranim partnerima u situacijama kada ste odabrali da učestvujete u anketama, grupnim mišljenjima ili drugim marketinškim inicijativama koje se tiču upotrebe naših proizvoda i usluga;
 • potencijalnim prodavcem ili kupcem u slučaju prodaje ili kupovine bilo kog Ascensia ogranka ili imovine kako bi kupac mogao nastaviti pružati informacije i usluge;
 • takođe vaše lične podatke možemo proslediti licima/kompanijama za obradu podataka koje smo mi angažovali za pružanje usluga. U ovim situacijama zaduženi za obradu podataka su dužni čuvati vaše lične podatke kao poverljive, te ih upotrebljavati samo prema našim uputstvima; i
 • našim distributerima, poslovnim partnerima, ili davaocima usluga, uključujući marketinške svrhe ili kada ste se saglasili da podelite svoje lične podatke kroz različite opcije i funkcionalnosti koje su obezbeđene putem naše web stranice.

Takođe vaše lične podatke možemo obelodaniti, kada je to potrebno, kao odgovor na zahteve od strane ovlaštenih predstavnika vlasti ili kada je to neophodno po zakonu, uključujući i razloge nacionalne sigurnosti. Kada nas zakon obvezuje, možemo vaše lične podatke obelodaniti kada je potrebno sprovesti ili primeniti naše Uslove i odredbe, ovu Izjavu o zaštiti privatnosti ili druge sporazume, kako bismo istražili ili zaštitili prava, imovinu ili sigurnost kompanije Ascensia i članica naše grupe, naših proizvoda i usluga i naših kupaca, distributera, poslovnih partnera ili kako bismo sprečili ili preduzeli meru u vezi s ilegalnim aktivnostima ili prevarom, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje po sigurnost svake osobe ili kao dokaz u parnici. Vaši lični podaci mogu biti podložni stranim zakonima i dostupni stranim vladama, sudovima, telima za primenu zakona i regulatornim telima.

Čuvanje vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u državi članici EU. U izuzetnim slučajevima vaši lični podaci se mogu preneti na kompaniju Ascensia Diabetes Care US Inc. ili od strane jednog od naših davaoca usluga u Sjedinjenim Američkim Državama. To uključuje osobe koje se, između ostalog, bave ispunjenjem vaše porudžbine, obradom upita ili zahteva koji ste napravili putem naše web stranice ili obraćanjem tehničkoj podršci. Sjedinjene Države mogu imati različite nivoe zaštite privatnosti od onih koji se primjenjuju u vašoj zemlji.

Implementirali smo odgovarajuće zaštitne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke prilikom prenosa, uključujući izvršenje sporazuma o prenosu podataka s primaocima informacija. Za pristup ovim sporazuma obratite se kompaniji Ascensia putem e-pošte na privacy@ascensia.com ili poštom na adresu Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska. Sve zahteve ćemo obraditi u skladu sa svim lokalnim zakonima i našim pravilima i postupcima.

PODNOŠENJEM LIČNIH PODATAKA KOMPANIJI ASCENSIA IZRIČITO PRISTAJETE NA PRENOS, ČUVANJE I OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA, UKLJUČUJUĆI I INFORMACIJE O ZDRAVLJU. 

Ascensia čuva vaše podatke koliko god je to potrebno po zakonu, a gde ne postoji zakonska regulativa, čuvaćemo ih onoliko dugo koliko su nam potrebni kao što je i opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Čuvanje ličnih podataka

Kako bi zaštitila poverljivost, integritet i dostupnost vaših ličnih podataka kompanija Ascensia sprovodi odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite. Upotrebićemo stroge postupke i sigurnosne mere, uključujući kriptografske tehnike i preduzeti sve potrebne korake kako bismo obezbedili obradu vaših ličnih podataka na siguran način i u skladnu sa ovom Izjaviom o zaštiti privatnosti.

Napominjemo da prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako će kompanija Ascensia učiniti sve kako bi zaštitila vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost vaših informacija koje se prenose putem naše web stranice, pa svaki prenos vršite na vaš lični rizik.

Upotreba kolačića

Upotrebljavamo kolačiće i slične tehnologije. To su male tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem hard disku preko vašeg pretraživača posetite web stranicu. Provajder web stranice postavlja informacije koje sadrži kolačić i mogu se upotrebiti kada korisnik poseti web stranicu. Kolačići su kreirani kako bi pamtili aktivnosti koje je korisnik interneta u prošlosti obavljao na web stranici, što može uključivati stavljanje proizvoda u korpu, prijavu ili poseta linkovima.

Vršimo stalna poboljšanja i promene u načinu upotrebe kolačića i sličnih tehnologija te ćemo ovaj odjeljak naše Izjave o zaštiti privatnosti ažurirati s kolačićima koje upotrebljavamo. 

Na našoj web stranici upotrebljavamo sledeće kolačiće:

 • Neophodni kolačići: Obvezni za rad naše web stranice. Uključuju, na primjer, kolačiće koji vam omogućuju prijavu u sigurna područja naše web stranice, kretanje po web stranici i upotrebljavanje njenih opcija.
 • Analitički kolačići: Omogućuju kompaniji Ascensia da prepozna i prebroji posetioce i da vidi kako se posetioci kreću po našoj web stranici kada je upotrebljavaju. Ovo nam pomaže poboljšati način na koji funkcioniše naša web stranica, na primer, obezbeđujući korisnicima da lako pronalaze ono što traže.
 • Kolačići funkcionalnosti: Prepoznaju vas kada se vratite na našu web stranicu. Ovo nam omogućuje da vam prilagodimo sadržaj, na primjer, vaš izbor jezika ili regije.
 • Ciljajući kolačići: Ovi kolačići bleže vaš posete našoj web stranici, stranicama koje ste posetili i vezama koje ste sledili. Ove informacije ćemo upotrebiti kako bi naša web stranica i oglašavanje koje je prikazano na istoj bili relevantniji po vaše interese. Takođe možemo deliti ove informacije sa trećim licima u tu svrhu.

 

Neki od njih su trajni kolačići koji se mogu upotrebiti ako se prijavite na ograničena područja naše web stranice kako bi zapamtili ko ste. Drugi su privremeni kolačići koji se mogu upotrebiti za anonimnu identifikaciju poseta web stranici samo u tehničke svrhe. Privremeni kolačići se čuvaju samo privremeno tokom pregleda i brišu se nakon zatvaranja pretraživača. 

Kolačiće i slične tehnologije upotrebljavamo u sledeće svrhe:

 • poboljšanje sigurnosti naše web stranice;
 • prepoznavanje vaše prijave na našu web stranicu i belženje vaših preferencija;
 • analiziranje načina na koji upotrebljavate našu web stranicu praćenjem konkretnih radnji na našoj web stranici, kao što su završetak kovine i posete raznim stranicama u okviru naše web stranice;
 • prikupljanje anonimnih statističkih informacija o tome kako posetioci upotrebljavaju našu web stranicu kako bismo poboljšali njenu upotrebljivost i vrednost isporuke sadržaja;
 • omogućavanje deljenja stranice na društvenim mrežama kao što su Twitter, Facebook i LinkedIn;
 • utvrđivanje delotvornosti naših mrežnih kampanja u smislu i prodaje i aktivnosti korisnika na našoj web stranici;
 • optimizacija našeg oglašavanja osiguravanjem isporuke oglasa na drugim web stranicama onima koji posećuju našu web stranicu;
 • procena uspeha našeg oglašavanja identifikujući događaje (kao što su prijave, odjave itd.) na našoj web stranici koji su direktni rezultat našeg oglašavanja; i
 • obezbeđivanje relevantnosti našeg oglašavanja na drugim web stranicama .

 

Takođe upotrebljavamo kolačiće i slične tehnologije koje obezbeđuju druge kompanije kako bismo prikupili informacije o web prometu kao što su vreme, datum, IP adresa i pretraživač, kako bismo mogli sačuvati vaše preferencije i ostale informacije na vašem uređaju i uštedeti vam vreme kod sledećih poseta uklanjanjem potrebe za stalnim unosom istih informacija.  Snimljene informacije vas ne mogu identifikovati kao pojedinca u većini slučajeva. Ovi podaci mogu dovesti do vaše identifikacije, ali ih ne upotrebljavamo u te svrhe.

Google Anallitika: Upotrebljavamo Kolačiće usluge Google Analytics kako bismo prikupili podatke i sastavili izveštaje o tome kako posetioci upotrebljavaju našu web stranicu, a ove informacije upotrebljavamo kako bismo poboljšali našu web stranicu. Google Analytics uglavnom upotrebljava kolačiće prve strane koji se ne dele na različitim web stranicama koje posećujete. Informacije koje prikupljaju kolačići su uglavnom anonimne i obuhvtaju broj posetilaca na web stranici, odakle posetilac potiče i koliko puta su posetili web stranicu. Google je objavio informacije u vezi s privatnošću i zaštitom podataka.

Google Analytics će prikupiti vašu IP adresu, a to je jedinstveni kôd dodeljen svakom računaru i uređaju spojenom na Internet. IP adrese se obično dodeljuju po geografskim blokovima i mogu omogućiti web-operaterima da identifikuju zemlju, državu i grad u kojem se računar ili uređaj nalaze. Možemo prikupiti celu ili deo IP adrese kako bismo lakše identifikovali lokaciju posetilaca naše web stranice. Google Analytics će prikupiti i informacije o demografskim podacima i interesima, uključujući starost i pol, tamo gde su ti podaci dostupni u kolačiću.

Google Analytics upotrebljava i kolačiće trećih lica (poput DoubleClick kolačića) na web stranicama gde se upotrebljavaju Opcije oglašavanja u Google Analyticsu, kao što su Remarketing ili AdWords. Naša upotreba opcije Remarketing u Google Analyticsu omogućuje ciljano i relevantno oglašavanje koje vam se prikazauje prilikom pregledavanja na drugim mestima na internetu. Ova opcija može funkcionisati i na različitim uređajima na kojima imate Google račun i na kojima ste omogućili Googleu povezivanje arhive pretraživanja interneta preko vašeg naloga i upotrebljavanje informacije s vašeg naloga kako bi se personaliziralo oglašavanje koje vidite na celom internetu. Kada ste prijavljeni na svoj Google nalog, Google će upotrebiti vaše podatke s analitičkim podacima koje se dobijaju od kolačića trećih lica na našoj web stranici kako bi oglašavanje bilo bolje na drugim web stranicama koje posećujete i na osnovama vaših prethodnih navika pretraživanja. Kako bi podržao ovu opciju, Google će prikupiti identifikatore korisnika koji su verifikovani preko Googla.

Više informacija o ovim kolačićima za oglašavanje možete pronaći na adresi http://www.google.com/intl/hr/policies/technologies/ads/. Možete isključiti ove opcije u podešavanjima oglašavanja na Googlu.

Onemugćavanje kolačića

Upotrebu kolačića možete odbiti izmenom podešavanja internet pretraživača (na primer, Internet Explorer, Chrome i Firefox). Imajte na umu da neki delovi naše web stranice neće funkcionisati ispravno ili biti dostupne ako ne dozvolite upotrebu kolačića.

Uopšteno, uputstva o tome kako onemogućiti ili izbrisati kolačić dostupna su u segmentu pomoć internet pretraživača. Većina pretraživača je nameštena na automatsko prihvatanje ovih kolačića. Osim toga, možete deaktivirati opciju čuvanja kolačića ili prilagoditi svoj pretraživač kako bi vas obavestio pre nego da sašuva kolačiće na vašem računaru. Takođe možete upotrebiti programe samoregulacije koji su dostupni u vašoj oblasti kako biste upravljali načinom na koji se kompanije osim Google oglašavaju prema vama, kao što je Your Online Choices (Vaši mrežni izbori) iz EU. 

Međutim, imajte na umu da ako izbrišete kolačiće:

 • Više nećete znati da ste isključili biheviorističko oglašavanje na internetu pa će se baneri oglašavača (treća lica) ponovno pojaviti kada posetite druge odabrane web stranice.
 • Nećemo više automatski prepoznati da ste prihvatili našu Izjavu o zaštiti privatnosti, tako da ćemo ponovo tražiti potvrdu za navedeno.

Deca

Putem naše web stranice nećemo prikupljati niti upotrebljavati ikakve lične podatke bilo koga za koga znamo da ima manje od 18 godina bez prethodne potvrdne, proverljive saglasnosti njegovog/njenog roditelja/staratelja. Roditelj/staratelj ima pravo, na zahtev, pregledati informacije koje dostavi njihovo dete i/ili zahtevati brisanje informacija. Ako otkrijemo da nam je dete dostavilo lične podatke putem naše web stranice, preduzećemo razumne korake za brisanje tih podataka. Ako ste roditelj/staratelj koga nešto brine u vezi s ličnim podacima vašeg deteta, a u vezi s našom web stranicom, obratite se kompaniji Ascensia na privacy@ascensia.com ili poštom na Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska.

Ostvarivanje vaših pravaImate pravo zatražiti pristup svojim ličnim podacima, kako biste ih ispravili ili izbrisali, prigovorili zbog njihove obrade ili ograničili pristup istima. Takođe imate pravo na kopije svojih ličnih podataka u formatu koji je čitljiv na računaru ili na slanje svojih ličnih podataka drugom telu. Pre nego vam dostavimo tražene informacije možemo od vas zatražiti dodatne informacije u svrhu potvrde vašeg identiteta i sigurnosne svrhe. 

Kako biste ostvarili sva svoja prava u vezi s vašim ličnim podacima, obratite se kompaniji Ascensia putem e-pošte na privacy@ascensia.com ili poštom na adresu Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska. Sve zahteve ćemo obraditi u skladu sa svim lokalnim zakonima i našim pravilima i postupcima.

Linkovi s drugim web stranicama

Naša web stranica može sadržati linkove sa drugim web stranicama trećih lica koje nisu uređene ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Iako se trudimo da se povežemo samo s web stranicama koje imaju visoke standarde privatnosti, ova Izjava o zaštiti privatnosti se više ne primjenjuje nakon što napustite našu web stranicu.

Linkovi s drugim web stranicama su osigurane samo kao informacije i ne predstavljaju odobrenje tih drugih web stranica. Ascensia i/ili njene povezane kompanije nisu odgovorne za sadržaj linkova ili web stranica trećih lica i ne zastupaju ih u pogledu njihovog sadržaja ili tačnosti informacija. Web stranice trećih lica upotrebljavate o sopstvenom riziku.

Izmene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti

U budućnosti svaka izmena koju napravimo u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti će biti objavljena na ovoj stranici i, kada je to primereno, obavestićemo vas putem e-pošte. Često proveravajte Izjavu o zaštiti privatnosti za sva ažuriranja ili izmene u istoj.

Kontaktirajte nas

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti su dobrodošli i trebaju biti upućeni Službeniku za zaštitu podataka na privacy@ascensia.com ili Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Petera Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Švajcarska. Ako nam se obratite učinićemo sve kako bismo rešili sve što vas zabrinjava u vezi sa našuom obradom vaših ličnih podataka. 

Ako smatrate da vaša primedba nije rešena na odgovarajući način i da je obrada vaših ličnih podataka prekršila evropski Zakon o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom telu u svojoj zemlji. 

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124