• Play the video

Preuzmite aplikaciju

Naše mere povezane sa COVID-19 i uticajem na snabdevanje

11. decembar 2020

Sa rastućim brojem COVID-19 slučajeva širom sveta, mi nastavljamo da se pridržavamo lokalnih uputstava i propisa kako bismo zaštitili zdravlje i osigurali bezbednost naših zaposlenih, korisnika i partnera. Većina zaposlenih se savetuje da rade od kuće a sastanci se održavaju sa udaljenosti, kada je to moguće.

Takođe, nastavljamo da posmatramo i optimizujemo naš lanac snabdevanja kako bismo ublažili novonastale izazove i još uvek nismo primetili da je došlo do značajnijih prekida u snabdevanju ili nestanka zaliha kao posledica pandemije.

19. marta 2020

Za PHC Group i Ascensia Diabetes Care, zdravlje i sigurnost naših kupaca, zaposlenih i pacijenata kojima služimo su na prvom mestu.

Nastavljamo pratiti globalni uticaj epidemije COVID-19 i preduzimamo sve odgovarajuće mere za sigurnost naših zaposlenih i što manji uticaj na ljude koji se oslanjaju na naše proizvode i usluge.

Trenutno izgleda da nema uticaja na snabdevanje naših test traka i aparata i u dogledno vreme ne predviđamo probleme vezane za isporuku ovih proizvoda zbog COVID-19.

Bez obzira na to, naišli smo na neke izazove sa transportom zbog pojačane kontrole drumskog prevoza na granicama i smanjenog broja komercijalnih letova koji utiču na dostupnost vazdušnog prevoza. Iako ovo ne utiče direktno na našu sposobnost snabdevanja proizvodima, ono može imati uticaja na snabdevanje na određenim tržištima, u zavisnosti od toga koliko dugo će ova ograničenja trajati.

Međutim, imamo solidne planove za kontinuitet poslovanja za upravljanje globalnim snabdevanjem i usko sarađujemo sa našim partnerima kako bismo osigurali proizvodnju i snabdevanje naših traka i aparata za sve zemlje.

Naši proizvodi se proizvode u Japanu i Indoneziji, gde proizvodnja trenutno teče bez odlaganja. Naši ustanove za pakovanje i distribuciju proizvoda kojima upravlja treći i dobavljač nalaze se u Poljskoj i SAD-u i rade normalno. Mi ćemo i dalje redovno pratiti situaciju sa COVID-19 i svaki njen uticaj na naš lanac snabdevanja.

Ovo je vrlo dinamična situacija sa novim informacijama i smernicama koje se redovno izdaju od strane vlasti, a mi ih usvajamo kako je primenljivo za svako tržište na kojem poslujemo. Mi ćemo nastaviti procenjivati situaciju kako bismo utvrdili koje dalje mere moramo da preduzmemo i objavićemo sve revidirane informacije putem naše veb stranice, www.contourplusone.rs. Redovno posećujte našu veb stranicu radi stalne komunikacije našeg tima u vezi sa ovom problematikom.

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124