Dijabetes, sada rasvetljen.

Nije uvek lako kontolisati dijabetes, voditi beleške o svim rezultatima merenja glukoze u krvi i razumeti kako različite aktivnosti utiču na njih. Zar ne bi bilo sjajno osloboditi se dela tereta kontrole dijabetesa pomoću sistema koji može da vam pomogne da razumete kako svakodnevne aktivnosti utiču na vrednosti šećera u krvi?
Sada je pravi trenutak. Aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES se povezuju bežičnim putem kako bi uradili upravo to.
Otkrijte više o dijabetesu.

Za sve dodatne informacije nazovite nas na telefon 011 304 77 44 ili pošaljite e-poruku na office@medinic-b.com

  • Play the video

Preuzmite aplikaciju

Novo doba pametne kontrole dijabetesa

Integracijom vašeg aparata za merenje glukoze u krvi sa aplikacijom na pametnom telefonu možete pojednostaviti kontrolu dijabetesa. Rezultati merenja glukoze u krvi dobijeni tokom dana mogu se automatski sinhronizovati i zabeležiti. Vremenom, stičete jasan uvid u to kako vaše aktivnosti utiču na vrednosti glukoze u krvi, što vam može pomoći da bolje razumete dijabetes. I sve to na uređaju koji svakodnevno koristite u različitim situacijama - vašem pametnom telefonu!

Jednostavan za korišćenje, izuzetno tačan, napredni aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES bežično se povezuju da bi prikupili sve vaše rezultate merenja i pomogli vam da kontrolišete dijabetes na savremeniji način.

Ovaj pametan sistem vam omogućava da se angažujete na nivou koji vam najviše odgovara za kontrolu dijabetesa.

Otkrijte mnoštvo funkcija aparata CONTOUR®PLUS ONE i aplikacije CONTOUR®DIABETES >

Image: SITEASSETS HOME PANEL

Pojednostavljena kontrola dijabetesa

Uspešna svakodnevna kontrola dijabetesa može predstavljati stalan izazov. Saznajte kako vam aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES mogu pomoći u rešavanju nekih problema u kontroli dijabetesa.

Da li su ovo neki od izazova sa kojima se suočavate?

Image: SITEASSETS HOME ANIMATED GIF
Uspešno organizovanje

Postavite podsetnike za merenje i dodajte termine zakazanih poseta lekaru u svoj dnevnik.

Dobijanje tačnih rezultata merenja

Jednostavan za upotrebu, aparat CONTOUR®PLUS ONE daje izuzetno tačne rezultate merenja glukoze u krvi.* Najmanji interval greške koji je zadovoljilo 95 % ili više rezultata bio je ±0,47 mmol/l ili ±8,4 % (u odnosu na YSI referencu) za merenja iz prsta ispitanika.

Standardi tačnosti dopuštaju marginu greške od ±0,83 mmol/l ili ±15 %.* Pokazano je da aparat CONTOUR®PLUS ONE daje marginu greške od ±0,47 mmol/l ili ±8,4 % ukupnog opsega

*Zahtevi standarda tačnosti ISO 15197:2013 (Odeljak 6.3 i Odeljak 8) za in vitro sisteme , koji mere koncentraciju glukoze u uzorcima kapilarne krvi, su da najmanje 95 % rezultata treba da se nađe u intervalu od ±0,83 mmol/l ili ±15 % u odnosu na referentni rezultat srednje YSI reference za uzorke sa koncentracijama glukoze <5,55 mmol/l i ≥5,55 mmol/l, respektivno.

Nepotrebno trošenje test traka

Zahvaljujući sistemu DrugaŠansa (Second-Chance®) možete ponovo dodati krv u test traku, ako prvi uzorak nije bio dovoljan. Pomaže da se izbegne ubadanje po drugi put i nepotrebno trošenje traka.

Informacija o postizanju cilljnih vrednosti

Funkcija Signalne lampice ciljnih vrednosti (smartLIGHT®) predstavlja trenutni pokazatelj vašeg nivoa glukoze u krvi, kako biste znali da li se nalazite unutar, iznad ili ispod vaših ciljnih vrednosti.

Zeleno = u okviru ciljnih vrednosti   Žuta = iznad ciljnih vrednosti   Crveno = ispod ciljnih vrednosti

Razumevanje obrazaca i trendova vrednosti merenja

Svi dobijeni rezultati merenja nivo glukoze u krvi se prikupljaju i koriste za pravljenje personalizovanih obrazaca i trendova, što vam pomaže da lakše uvidite na koji način svakodnevne aktivnosti utiču na rezultate.

Razumevanje uticaja hrane i aktivnosti na nivo glukoze u krvi

Zabeležite svoje obroke i dodajte informacije o svojima aktivnostima i lekovima. Dodajte slike, napomene ili glasovne podsetnike da bi ste svoje rezultate stavili u odgovarajući kontekst..

Upozorenje na kritično visoke i kritično niske nivoe glukoze u krvi

Upozorenja se automatski pojavljuju na ekranu vašeg pametnog telefona kada su dobijeni rezultati merenja nivoa glukoze u krvi veoma visoki ili veoma niski. Zadate kritično visoke i kritično niske vrednosti se mogu promeniti u aplikaciji. Razgovarajte sa vašim lekarom pre nego što promenite ove vrednosti.

Informativniji razgovori sa vašim lekarom

Imate mogućnost da generišete izveštaje koji se mogu poslati pre zakazane posete ili koje možete poneti sa sobom kod svog lekara.

Lako dobijanje uzorka krvi

Lancetar MICROLET®PLUS je jednostavan za upotrebu i dobija se uz aparat CONTOUR®PLUS ONE kako bi vam pomogao da samopouzdano počnete sa merenjima.

Zar nije vreme da postanete deo novog doba kontrole dijabetesa?

Aparat CONTOUR®PLUS ONE i aplikacija CONTOUR®DIABETES pružaju vam mogućnost da na jednostavan način kontrolišete dijabetes.

 

Preuzmite aplikaciju

Download on the App Store Download on the Play Store

Lista kompatibilnih telefona

Želite da saznate više?

Već danas pitajte svog lekara o novom sistemu aparata CONTOUR®PLUS ONE i aplikacije CONTOUR®DIABETES da biste počeli da kontrolišete svoj dijabetes na savremen način.

 

Image: SITEASSETS HOME PANEL CONTOUR APP NEW

1.Kristiansen M. i saradnici, Preciznost i procena performansi novog aparata za merenje niva glukoze u krvi za upotrebu sa CONTOUR NEXT test trakama pri upotrebi od strane pacijenata. Poster je predstavljen na 15-om godišnjem sastanku DTS-a; Oktobar 22-24, 2015; Bethesda, Meryland. USA
2.Međunarodna organizacija za standardizaciju. Kriterijumi za in vitro dijagnostičke test sisteme za merenje glukoze u krvi za samotestiranje u kontroli dijabetesa melitusa. Ženeva, Švajcarska: Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124