Početak rada sa aparatom CONTOUR®PLUS ONE i aplikacijom CONTOUR®DIABETES

Otkrijete savremeni način merenja nivoa glukoze u krvi sa aparatom CONTOUR®PLUS ONE i aplikacijom CONTOUR®DIABETES.

  • Play the video

Preuzmite aplikaciju

Primeri su ilustrativni. Nisu u pitanju pravi pacijenti ili profesionalni zdravstveni radnici.

Da biste videli još video-snimaka kliknite ovde

Apple i logotip Apple predstavljaju robne marke kompanije Apple Inc. u SAD-u i drugim zemljama. App Store je servisna marka kompanije Apple Inc. Google Play i logotip Google Play su robne marke kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi predstavljaju registrovane robne marke kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija Ascensia Diabetes Care ove znakove koristi na osnovu licence. Sve druge robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

© Copyright 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava zadržana.

Datum pripreme: Jul 2016. Šifra: G.DC.07.2016.46124